Avertisment Legal

Prezentele prevederi reglementează utilizarea serviciului de pe portalul de Internet (denumit în continuare, „Portalul”) pe care societatea INNOVACIONES DISRAS SL şi SC CANARIS COM SRL (denumită în continuare societatea) pune la dispoziţia utilizatorilor de Internet.
Societatea INNOVACIONES DISRAS SL cu sediul social în Poligono Industrial Cepansa Calle Pintores Don Benito (Badajoz) Spania CIF: B-06529119 este proprietara domeniilor ro.otostick.com www.otostick.ro şi www.disras.com şi Mărcii Otostick. Societatea SC CANARIS COM SRL cu sediul social în Str. Ilarie Chendi Nr.5, localitatea Cluj-Napoca, Jud. Cluj, România Nr.reg.com. J12/2453/1995, CIF: RO 8950189 este proprietarul Hostingului şi acestui Portal.
 
1. Condiţii de acces şi utilizare
Accesul la pagina web este gratuit cu excepţia costului de conexiune prin reţeaua de telecomunicaţii furnizată de furnizorul de acces contractat de utilizatori.
Utilizarea Portalului atribuie condiţia de utilizator al Portalului (denumit în continuare, „Utilizator”) şi presupune acceptarea tuturor condiţiilor incluse în acest Avertisment Legal. Prestaţia serviciului de pe Portal are o durată limitată la momentul în care Utilizatorul este conectat la Portal sau la unul din serviciile noastre care sunt furnizate prin intermediul acestuia.
Prin urmare, Utilizatorul trebuie să citească prezentul Anunţ Legal de fiecare dată când îşi propune să utilizeze Portalul, întrucât acesta şi condiţiile de utilizare cuprinse în prezentul Anunţ Legal pot suferi modificări.
 
2. Proprietate intelectuală şi industrială
Toate conţinuturile de pe Portal, înţelegându-se prin acestea doar cu titlu enunţiativ textele, fotografiile, graficele, imaginile, icoanele, tehnologia, software, link-uri şi celelalte conţinuturi audiovizuale sau sonore, precum şi designul lor grafic şi coduri sursă (denumite în continuare „Conţinuturi”) sunt proprietatea intelectuală a Societăţii sau terţilor, fără să se poată înţelege că sunt cedate Utilizatorului drepturi de exploatare asupra acestora, mai mult decât ceea ce este strict necesar pentru utilizarea corectă a Portalului.
Mărcile, denumirile comerciale sau semne distinctive aparţin Societăţii sau terţilor, fără a se putea înţelege că accesul la Portal conferă vreun drept cu privire la mărcile menţionate, denumiri comerciale şi/sau semne distinctive.
 
3. 1 Scutirea de responsabilitate
Privind Informaţiile
Accesul la Portal nu implică obligaţie Societății să demonstreze veridicitatea, exactitatea, adecvarea, potrivirea, exhaustivitatea şi actualitatea informaţiilor furnizate prin intermediul acestuia. Conţinuturile acestei pagini sunt de caracter general şi nu constituie, în niciun fel, prestaţia unui serviciu de consiliere juridică sau fiscală de niciun fel, astfel încât respectivele informaţii sunt insuficiente pentru a lua decizii personale sau privind societatea de către Utilizator.
Societatea nu este responsabilă pentru deciziile luate în baza informaţiilor furnizate pe Portal şi nici de daunele şi prejudiciile cauzate Utilizatorului sau terţilor, pe motivul acţiunilor care se bazează exclusiv pe informaţiile obţinute de pe Portal.
 
3.2 Privind calitatea serviciului
Accesul la Portal nu implică obligaţia din partea Societăţii de a controla lipsa de viruşi, viermi sau orice alt fel de element informatic dăunător. Utilizatorul trebuie să dispună de instrumentele adecvate pentru detectarea şi dezinfecţia programelor informatice dăunătoare.
Societatea nu este responsabilă de daunele produse echipamentelor informatice ce aparţin Utilizatorilor sau terţilor în timpul prestării serviciului Portalului.
 
3.3 Privind disponibilitatea Serviciului
Accesul la Portal necesită servicii şi furnizări din partea terţilor,inclusiv transportul prin intermediul reţelelor de telecomunicaţii ale căror fiabilitate, calitate, continuitate şi funcţionare nu corespunde Societăţii.
Prin urmare, serviciile provenite prin intermediul Portalului pot fi suspendate, anulate sau pot să rezulte inaccesibile, în prealabil sau simultan cu prestarea serviciului de pe Portal.
Societatea nu este responsabilă de daunele sau prejudiciile de orice fel suferite de Utilizator care sunt cauzate de erori sau deconectări în reţelele de telecomunicaţii care produc suspendarea, anularea sau întreruperea serviciului Portalului în timpul prestaţiei acestuia sau în prealabil.
 
3.4 Privind conţinuturile şi serviciile corelate prin link-uri prin intermediul Portalului
Serviciul de acces la Portal include dispozitive tehnice de corelare, directoare şi inclusiv instrumente de căutare care permit Utilizatorului să acceseze alte pagini şi portaluri de Internet (denumite în continuare „Site-uri corelate”). În aceste cazuri, Societatea acţionează în calitate de prestator de servicii de intermediere conform legilor Romăne în vigoare privind Serviciile Societăţii de Informaţii şi Comerţ Electronic (LSSI) şi va fi responsabilă doar de conţinuturile şi serviciile furnizate pe Site-urile Corelate în măsura în care are cunoştinţă în mod efectiv de ilegalitatea lor şi nu a dezactivat link-ul cu promptitudine. În cazul în care Utilizatorul consideră că există un site web corelat de conţinut ilegal sau nepotrivit, poate comunica Societăţii în conformitate cu procedura şi în scopurile menţionate la punctul 6, fără ca, în niciun caz, această comunicare să atragă după sine obligaţia de a elimina link-ul respectiv.
În niciun caz, existenţa Site-urilor Corelate nu presupune existenţa acordurilor cu responsabilii sau titularii acestora, nici recomandarea promovarea sau identificarea societăţii cu declaraţiile, conţinuturile sau serviciile furnizate.
Societatea nu cunoaşte conţinuturile şi serviciile Site-urilor Corelate, prin urmare nu este responsabilă pentru daunele produse prin ilegalitatea, calitatea, lipsa de actualitate, indisponibilitatea, eroarea sau inutilitatea conţinuturilor şi/ sau serviciilor Site-urilor Corelate, nici pentru orice daună care nu este direct imputabilă Societăţii.
 
Otostick / SC Canaris com SRL

Shopping Cart