Politica de Confidențialitate

LEGEA PRIVIND PROTECŢIA DATELOR
 
Datele care sunt colectate prin intermediul formularului de colectare a datelor de pe Portal vor fi înregistrate într-un fişier electronic de date cu caracter personal de care este responsabilă Societatea. Această societate va prelucra datele în mod confidenţial şi doar cu scopul de a gestiona relaţia cu clienţii săi şi promova activităţile societăţii. De asemenea se vor anula, şterge şi/sau bloca datele atunci când sunt inexacte, incomplete sau nu mai sunt necesare sau relevante pentru scopul lor, conform prevederilor legislaţiei în materie de protecţie a datelor.Societatea SC Canaris com SRL este înregistrată în Registrul de Evidență a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub numărul 37174.
Dacă apăsaţi butonul trimite formularul sau realizează cumpărătura, utilizatorul îşi exprimă în mod expres acordul ca datele sale să fie păstrate în siguranță în baza noastră de date si folosite în cazul în care sunt solicitate de către Autoritățile competente în domeniul Sanitar, precum și pentru beneficii comerciale și de afaceri pe e-mail sau prin orice alt mijloc, atât în România cât și în state aflate în Uniunea Europeană și/sau Zona Economică Europeană.
Cadrul legislativ care stă la baza prezentului document este constituit din “Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date” și “Legea nr. 506 din 17 noiembrie 2004. Începând cu data de 25 Mai 2018 devine aplicabil RegulamentulEuropean nr.679/2016 (cunoscut sub nume GDPR) privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, precum și prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice”.
În niciun alt caz datele menţionate nu vor face obiectul prelucrării sau comunicării către terţi, fără acordul negreşit al titularului, sau în situaţiile prevăzute de lege.
Conform prevederilor respectivei Legi, titularul datelor va putea, în orice moment, să-şi exercite drepturile de acces, rectificare, anulare şi contestare trimițând prin e-mail, în atenţia Responsabilului pentru Prelucrarea Datelor completând formularul de pe site-ul nostru www.otostick.ro. La solicitarea Responsabilului pentru Prelucrarea Datelor, titularul datelor este obligat sa ataşeze pe lângă solicitarea sa privind accesul, rectificarea, anularea sau contestarea, numele şi prenumele solicitantului şi data solicitării.
Pentru orice detalii sau neclarităţi, nu ezitaţi să ne contactaţi la adresa de e-mail canariscom@otostick.ro
 
Societatea va putea folosi cookies în timpul prestării serviciului de pe Portal. Cookies reprezintă proceduri automate de colectare a informaţiilor referitoare la anumite preferinţe de către un utilizator în timpul navigării sale pe o anumită pagină web. Aceste informaţii sunt înregistrate în mici arhive care sunt păstrate cu ajutorul echipamentelor informatice ale utilizatorului respectiv în mod imperceptibil.
De fiecare dată când utilizatorul accesează din nou respectivul site web aceste arhive se activează automat astfel încât se configurează site-ul web cu preferinţele indicate cu ocazia vizitelor anterioare. În definitiv, cookies sunt fişiere cu date personale găzduite în propriul terminal al utilizatorului şi asociate negreşit acestui terminal. Cookies nu pot să citească arhivele cookies create de alţi furnizori. Utilizatorul are posibilitatea de a configura browserul său astfel încât să se împiedice crearea de arhive cookies sau este avertizat atunci când se întâmplă acest lucru.
Portalul este accesibil fără a fi nevoie ca opţiunile referitoare la arhivele cookies să fie activate, totuşi pot să împiedice corecta funcţionare a mecanismelor de siguranţă pentru serviciile exclusive sau pentru anumite servicii care necesită o securitate mai mare. În general, scopul arhivelor cookies de pe Portal este acela de a facilita navigarea Utilizatorului.
Comunicarea activităţilor cu caracter ilicit sau inadecvat.
În cazul în care Utilizatorul sau orice altă persoană care accesează Internetul are cunoştinţă despre faptul că site-urile corelate prin linkuri trimit către pagini cu conţinut sau servicii ilicite, nocive, denigrante, violente sau care contravin moralei puteţi să contactaţi Societatea indicând următoarele:
– Datele personale ale celui care face comunicarea: nume, adresă, număr de telefon şi adresă de e-mail;
– Descrierea faptelor care dezvăluie caracterul ilicit sau inadecvat al Site-ul Corelat.
Dacă sunt încălcate drepturile, precum proprietatea intelectuală şi industrială, datele personale ale titularului dreptului încălcat atunci când este o altă persoană diferită de cea care face comunicarea. De asemenea, va trebui să prezentaţi documentul care atestă legitimitatea titularului drepturilor şi, după caz, cel de reprezentare pentru a acţiona în numele titularului atunci când este o altă persoană diferită de cea care face comunicare;
– Declaraţie expresă despre faptul că informaţiile cuprinse în reclamaţie sunt veridice. Primirea din partea Societăţii a comunicării prevăzută în această clauză nu va presupune, conform prevederilor LSSI, cunoaşterea efectivă a activităţilor şi/sau conţinuturilor indicate de persoana care face comunicarea.
 
Otostick / SC Canaris com SRL

Shopping Cart